Zoals u ziet is een deel van 'onze' webapgina(s) ingevuld

Het is de bedoeling dat deze site primair gebruikt gaat worden voor ons eigen bedrijf:

KLUPPEL

De invulling zal spoedig volgen

Ook is er een begin gemaakt met de genealogie van de Kluppel's. Alleen nog maar een begin...

Hierin staan nog een aantal zaken die zullen wijzigen en uiteraard nog verder zullen worden aangevuld.

Verder zullen er in de toekomst een aantal leuke/nuttige verwijzingen komen naar andere nuttige/leuke sites.

Ook zal de opmaak van de site nog worden gewijzigd.

    Genealogie Kluppel (Bron: Het CBG te Den Haag en diverse Historische-/Rijks-Archieven o.a. Zwolle)

    Mogelijke familie-Wapens

    Het bedrijf Kluppel

    Reacties

 

Deze site is op 05-10-2009 bijgewerkt!!